top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET HUKUKU

Çelikkol Hukuk Bürosu olarak ticaret hukuku alanında; şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iflas ve konkordato süreçleri ile ticari alacakların tahsili konularında kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. Şirketlerin günlük işleyişlerinden karmaşık uluslararası işlemlere kadar geniş bir yelpazede, ticari faaliyetlerin her aşamasında müvekkillerimizin yanındayız.

MEDENİ HUKUK

Müvekkillerimizin aile hayatına dair en hassas konularında yanlarında olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Medeni Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Türk vatandaşlarına ve yabancı müvekkillerimize, evlenme, boşanma, mal rejimleri düzenlemesi, nafaka ve velayet gibi aile hukuku uyuşmazlıklarında hukuki destek sağlıyoruz. Eşler arasındaki mal rejimi danışmanlığı, soybağı kurulması ve hısımlık gibi konularda deneyimli ekibimizle hukuki çözümler sunuyoruz.

Evlat edinme süreçlerinden, vesayet kurulması gibi duyarlı konulara kadar, her bir hukuki işlemde müvekkillerimizin özel hayatlarının gizliliğine gösterdiğimiz özen ve dikkat, hizmet anlayışımızın temel taşlarındandır. Aile hukukundan doğan ihtilafların çözümünde, taraflar arası protokollerin hazırlanmasında ve hukuk muhakemelerinde, müvekkillerimize, onların hak ve yükümlülüklerini en iyi şekilde koruyacak şekilde rehberlik ediyoruz.

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, devlet kurumları ve idari işlemlerle ilgili hukuki süreçlerde müvekkillerimize hizmet verdiğimiz bir alandır. Kamu hukukunun bu kapsamlı branşında, idari yargılama süreçleri, kamulaştırma işlemleri, idari sözleşmeler ve idare tarafından alınan kararların bireysel haklara etkileri gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca, yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki vatandaşlık başvuru süreçleri ile ilgili kompleks işlemlerinde de rehberlik ediyor, idari prosedürler ve gereklilikler konusunda yol gösteriyoruz. Vatandaşlık hukuku konusundaki uzmanlığımız, müvekkillerimizin hakları ve yükümlülükleri hakkında net bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmakla birlikte, başvuru süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamayı amaçlar.

CEZA HUKUKU

Sürecin her aşamasında müvekkillerimize yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Soruşturma sürecinin başlamasından itibaren, tüm ceza yargılaması boyunca ve infaz aşamasına dek gereken avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini titizlikle sağlıyoruz.

Ceza hukuku süreçlerinde karşılaşılabilecek her türlü zorluğa karşı müvekkillerimizi hazırlıyor, cezai yaptırım riski barındıran olaylarda önleyici danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Soruşturma aşamalarından başlayarak, dava ve infaz süreçlerinin her evresinde, hukukun ve adaletin yanında yer alıyoruz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku alanında kapsamlı ve özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Gayrimenkul alım-satımı, inşaat sözleşmeleri, tapu işlemleri ve gayrimenkul finansmanı gibi konularda derin bir uzmanlığa sahibiz. Müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en iyi şekilde koruyup, değerlendirmelerine yardımcı olmak için stratejik ve yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz.

Mülk sahipleri, yatırımcılar, inşaat şirketleri ve bireysel müşteriler için hizmet veriyoruz. Gayrimenkul projelerinin her aşamasında, müzakere süreçlerinden anlaşma taslaklarının hazırlanmasına, hukuki uygunluk denetimlerinden anlaşmaların sonuçlandırılmasına kadar müvekkillerimize rehberlik ediyoruz. Ayrıca, gayrimenkul hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde de etkin rol alarak, müvekkillerimizin haklarını koruyor ve menfaatlerini en üst düzeyde tutuyoruz.

KİRA HUKUKU

Kira hukuku, hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin karşılaşabileceği karmaşık durumlar ve zorluklarla doludur. Çelikkol Hukuk Bürosu olarak, bu alandaki uzmanlığımızla müvekkillerimize güvenilir rehberlik ve destek sağlıyoruz. Kiralama süreçlerinden, anlaşmazlıkların çözümüne kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Kira Sözleşmeleri: Kiracı ve mülk sahipleri için adil ve hukuka uygun kira sözleşmelerinin hazırlanması.
Danışmanlık: Kiralama koşulları, depozito, bakım ve onarım yükümlülükleri gibi konularda danışmanlık.
Tahliye Davaları: Kiracıların mülkten haksız yere çıkarılmaları veya mülk sahiplerinin haklarının korunması adına tahliye davaları.
Uyuşmazlık Çözümü: Kiracı ve ev sahipleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların hukuki yollarla çözülmesi.
Hukuki Temsil: Mahkemelerde ve diğer hukuki işlemlerde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas hukuku, finansal zorluklar ve alacak tahsilatı gibi karmaşık konularda uzmanlık gerektiren bir alandır. Çelikkol Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu zorlu süreçlerde rehberlik ediyor, haklarını koruyor ve çıkarlarını en iyi şekilde savunuyoruz.

 

Alacak Tahsilatı: Borçların yasal yollarla tahsil edilmesi için etkin stratejiler geliştiriyoruz.

İcra Takipleri: İcra dairelerindeki işlemlerin yönetilmesi, hukuki destek ve temsil.

İflas Yönetimi: İflas süreçlerinin yönetimi, alacaklıların haklarının korunması.

Uyuşmazlık Çözümü: İcra ve iflasla ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözümünde uzman danışmanlık.

Danışmanlık: Yasal mevzuatın getirdiği güncellemeler ve zorluklar hakkında bilgilendirme.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını koruyan ve ticari işlemlerde adil bir denge sağlamayı amaçlayan kritik bir hukuk dalıdır. Çelikkol Hukuk Bürosu olarak, tüketicilerin ve işletmelerin bu alandaki hak ve yükümlülüklerini anlamalarına ve korumalarına yardımcı oluyoruz.

 

Tüketici Hakları Danışmanlığı: Tüketicilerin haklarının bilinmesi, korunması ve savunulması.

Sözleşme İncelemeleri: Tüketici sözleşmelerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi.

Garanti ve İade İşlemleri: Garanti ve iade süreçlerinin yasal çerçevede yönetilmesi.

Anlaşmazlık Çözümü: Tüketici şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümünde profesyonel destek.

Temsil: Tüketici mahkemelerinde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

bottom of page